Externí spolupracovníci

Chceme našim čtenářům nabídnout co nejkvalitnější informace ze všech míst republiky, ale i světa, kde se nějakým způsobem na tradicích, zvycích a obyčejích podepsala česká, moravská a slezská komunita.

Koho hledáme

Hledáme externí spolupracovníky - dopisovatele ze všech regionů České republiky a celého světa, kteří mají zájem psát o o svém okolí. Dokumentovat zvyky ve svém okolí a své poznatky sdělovat prostřednictvím našeho webu.

O čem psát, co fotografovat

Psát můžete o:

  • kulturních akcích, které se týkají nějakého svátku nebo tradice ve Vašem okolí
  • krajových odlišnostech určité tradice nebo zvyku
  • zvycích, které dodržujete přímo ve Vaší rodině

Co za to

Samozřejmě, že dobrý pocit. Za ten si ale člověk nic nekoupí a tak Vás můžeme za každý zveřejněný článek odměnit částkou 100,-Kč / 1 normostranu (cca. 1800 znaků) včetně jedné kvalitní doprovodné/reportážní fotografie o velikosti alespoň 1280x960px. Výplata odměn probíhá při dosažení odměny 500,-Kč převodem na účet.

Jak na to

  1. Nejprve nám zašlete demo článek o rozsahu 5-10 vět na téma tradice a něco o sobě (především místo, kde žijete a kterého se článek týká (obec, město, kraj či zemi).
  2. Spolu s demo článkem napište téma, o kterém chcete psát. Témat můžete zaslat více.
  3. Po našem odsouhlasení tématu se můžete pustit do práce.

 

Vytisknout E-mail