Sv. Vojtěch

23.4. - Sv. Vojtěch pocházel z jednoho z nejmocnějších rodů – Slavníkovců. Narodil se kolem r.957, po vyléčení z těžké nemoci ho otec pro církevní život, v kterém byl podporován arcibiskupem Adalbertem Magdeburským, od kterého při biřmování obdržel jméno Adalbert. Vzdělání získal v Čechách a Magdeburku.

Dne 19.února.982 byl zvolen v Levém Hradci za účasti Boleslava II. druhým pražským biskupem.

Díky stále rostoucí rivalitě mezi Přemyslovci a Slavíkovci byl v r.988 nucen opustit zem a odešel do Italie. Na žádost českého knížete se roku 992 vrátil do Čech, kde významně přispěl k založení prvního mužského kláštera v Čechách. Po necelých dvou letech, tedy v roce 994 musel opět odejít z Čech. V roce 995 došlo k vyvraždění Slavníkovců.

Na jeho misijní cestě k Prusům byl roku 997zabit. Polský kníže Boleslav I. Chrabrý vykoupil jeho tělo od Prusů a pohřbil je v Hnězdně. Ostatků Vojtěcha Slavíkovce se za svého vpádu do Polska r.1039 zmocnil Břetislav I. a přenesl je do Svatovítské katedrály v Praze ve snaze o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet

Vytisknout E-mail

VAŘÍME, PEČEME, SMAŽÍME
podle prověřených receptů

 

NÁPADY NA TVOŘENÍ
pro vaše šikovné ručičky

 

 

MIKULÁŠSKÉ SPOLKY
desítky ověřených spolků

 

 

GALERIE PŘÍSPĚVKŮ
z ukončených soutěží