Sv. Bartoloměj

24.8. - Bartoloměj byl jedním z Kristových učedníků a býval ztotožňován s Natanaelem z evangelia sv. Jana, kterého Ježíš popisoval jako „toho, který nezná lsti“.

Žil někdy v 1.století a podle legend kázal slovo Boží v Malé Asii, na severu Indie a v Arménii, kde byl také zaživa stažen z kůže a poté podle z jedné legend sťat, podle jiné ukřižován hlavou dolů.

Byl patronem všech, kteří pracovali s kůží - řezníků, knihařů, obuvníků, krejčích, rukavičkářů a koželuhů. Bývá zobrazován s koželužským nožem.

V jižních Čechách se na svatého Bartoloměje (někde na svátek svatého Vavřince) dávaly do vikýřů jeřabiny. Bylo to prý na památku nějakého světce (údajně svatého Bartoloměje), který byl pronásledován. Dům, kam ho pronásledovatelé viděli večer vcházel, označili jeřabinou. Ráno chtěli světce podle označeného domu najít, ale tou dobou byla již všechna stavení ozdobena jeřabinami.

Jeřabiny, kterými bylo stavení ozdobeno, měly zázračnou moc. Koho bolely zuby, měl dát vařit vodu, do ní vložit jeřabiny a chvíli „inhalovat“. Dále se „bartolomějská“ jeřabina dávala dobytku, aby dobře žral.

Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet

Vytisknout E-mail

VAŘÍME, PEČEME, SMAŽÍME
podle prověřených receptů

 

NÁPADY NA TVOŘENÍ
pro vaše šikovné ručičky

 

 

MIKULÁŠSKÉ SPOLKY
desítky ověřených spolků

 

 

GALERIE PŘÍSPĚVKŮ
z ukončených soutěží