Svatoblažejské zvyky

Pro obyčejný venkovský lid hrál tento světec roli zvěstovatele jara a svátek svatého Blažeje také patřil k novoročně - jarním koledním obchůzkám. Lidé se tento den zdržovali těžších prací, především se nepředlo.

V tento den chodívali školáci dům od domu, kde zpívali, tančili. Jako odměnu požadovali mouku, hrách, fazole, vejce, klobásy a peníze. Vybraná odměna - sbírka náležela jejich učiteli, pro něhož znamenala blažejská koleda jediný zdroj příjmu. Blažejáci, jak si školáci v den této koledy říkávali, vystupovali v jednoduchých převlecích a během zpěvu poskakovali v kruhu. Podobně vypadalo i koledování 12. března v den svátku sv. Řehoře, patrona školních dětí. 

Na Vizovicku chodívali tento den školáci vyzbrojeni rožněm na napichování slaniny, košem a měchem po celé vesnici, den od domu a sborově přitom odříkávali:

Dneska je svatého Blažeja deň,
Zachovává se obyčej ten,
Že školní žáci chodějí
Okolo dobrých lidí,
Hledajíc sobě živnosti
Dle starodávných zvyklostí.
I my jsme k vám přišli
Vašu paňmámu navštíviti.
Abychom od ní dostali
Slaniny, jitrnice, klobáse,
To ráda taková chase.

Ač teprve únor, přesto bylo cítit, že se nezadržitelně blíží jaro a lidé proto slunečnímu svitu tohoto dne přisuzovali pozitivními účinky. Věřilo se, že koho by se byť jen dotkly svatoblažejské paprsky, toho by čekalo v nadcházejícím roce něco dobrého. Mohlo se jednat o zdraví, dostatek úrody, vdavky či neodvedení na vojnu. 

Na Bzenecku se světil čerstvě upečený pecen chleba a kousek z něj se zastrkoval do střechy stavení - tím měla být chráněna před požárem. Na Podluží se nemělo vůbec pracovat. Kdo by byl býval pracoval, toho by mohlo postihnout bolení v krku.

Podle toho, jaké panovalo počasí se dalo prý předpovídat zdraví lidí. Říkaválo se, že je-li na sv. Blažeje slunečné ráno, budou mladí lidé v nadcházejícím roce požívati pevného zdraví, je-li slunečno po polednách, platí to o lidech středního věku, a je-li slunečno k večeru, budou se dobrému zdraví těšit lidé staří. 

Zdroj: knižní archív České tradicePranostiky

 

Vytisknout E-mail